2933
கருப்பசாமி (மறுமணம்)
29 2 1972
8 00 AM
செவ்வாய்
Udumalaipatti
தனுசு
சிம்மம்-பூரம்
பாதம் 2
லேட்
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
மறுமணம்
6ft-182cm
தெரியவில்லை
67 kg
தெரியவில்லை
10th
எண்ணை குலம்
கரிய காளியம்மன் பொட்டிக்காம்பாளையம்
ராகு
குரு
ராசி
சூரிய சந் செவ் புத சுக்
லக் சனி மாந்
கேது
கேது
குரு
சூரிய செவ் சுக்
மாந்
அம்சம்
புத
சனி
லக்
ராகு
சந்
ஜாதகர் மட்டும்
1.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சுயத்தொழில்
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு சைட் இடங்கள் உள்ளன மேலும் தொடர்புக்கு 9842241624 ( குழந்தைகள் இருந்தாலும் சம்மதம் )
எதிர்பார்ப்பு : மறுமணம் குழந்தைகள் இருந்தாலும் சம்மதம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம் சுத்தம் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-23 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img