2932
மோனிஷ் (மருத்துவர்)
11 1 1996
3 20 AM
வியாழன்
Namakkal
விருச்சிகம்
சிம்மம்-பூரம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
தெரியவில்லை
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
MBBS
பண்ணை குலம்
நன்செய் இடையார் ,இராஜா சுவாமி
கேது
சுக் சனி
ராசி
புத(வ) செவ்
சந்
குரு சூரிய மாந்
லக்
ராகு
கேது செவ்
புத(வ)
சனி மாந்
குரு
அம்சம்
சூரிய
சுக் சந்
ராகு லக்
ஜாதகர் மட்டும்
50000
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : 7 ஏக்கர் நிலம், சொந்த வீடு- 1,10000 சதுர அடி பிளாட் உள்ளது
எதிர்பார்ப்பு : MBBS,MD,MS
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-21 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img