2929
பவித்ரா (மருத்துவர்)
5 9 1995
6 40 AM
செவ்வாய்
DHARAPURAM
சிம்மம்
தனுசு-பூராடம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.2in-157cm
மாநிறம்
55 kg
A+
MBBS , MS (OBG )
கண்ணந்தை குலம்
பாப்பினி பெரியநாயகி அம்மன்
கேது
சனி
ராசி
சூரிய சுக் லக்
சந் மாந்
குரு
செவ் ராகு
புத
புத கேது மாந்
சனி
அம்சம்
சந் செவ் குரு ராகு லக்
சுக்
சூரிய
1
நேரில்
தொழில்விபரம்: நேரில் மேலும் தொடர்புக்கு பெற்றோர் 9443042552
சொத்துக்கள் : நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : நேரில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம் நேரில்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-18 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img