2928
நவீன்குமார் VIP
27 12 1997
11 39 AM
சனி
Tiruppur
மீனம்
விருச்சிகம்-அனுசம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
சிவப்பு
75 kg
தெரியவில்லை
B.Tech., MDFD
ஆவ குலம்
ஸ்ரீ கரிய காளியம்மன் பரஞ்சேர்வழி
சனி லக்
கேது
ராசி
செவ் குரு சுக்
ராகு
சூரிய மாந்
சந் புத
செவ் சுக் கேது
அம்சம்
சூரிய லக்
புத
சனி
சந் ராகு மாந்
குரு
தங்கை 1
6 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சுய தொழில்
சொத்துக்கள் : சைட் பூமி 5 ஏக்கர், வாடகை 1.5 லட்சம், சொந்த வீடு 3 கோடி மதிப்பு ,சொத்து மதிப்பு 30 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : திருப்பூர் சுற்று வட்டாரத்தில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-18 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img