2927
ரேவந்த் VVIP
27 9 1995
10 21 PM
புதன்
Coimbatore
ரிஷபம்
துலாம்-சுவாதி
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.8in-172cm
மாநிறம்
60 kg
B.Com.,CA
பொடியன் குலம்
ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி இடக்கல்பாடி கரூர்
கேது
லக்
சனி
ராசி
மாந்
குரு
சந் செவ் ராகு
சூரிய புத சுக்
சந்
சூரிய செவ்
கேது
சனி லக்
அம்சம்
சுக்
புத மாந்
குரு ராகு
அண்ணன் 1 சுபம்
நேரில்
தொழில்விபரம்: சொந்த தொழில் விபரம் நேரில்
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 4 ஏக்கர் சைட் பூமி 92 ஏக்கர் சொத்து மதிப்பு சுமார் 100 கோடி
எதிர்பார்ப்பு :
பொருந்தும் நட்சத்திரம் ரேவதி உத்திரட்டாதி அனுஷம் பரணி பூரம் பூராடம் கேட்டை ஆயில்யம் திருவோணம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-17 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img