2925
பரணி சரண்யா (அரசு வேலை)
17 2 1994
8 50 PM
வியாழன்
Karur
கன்னி
மேஷம்-பரணி
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
சிவப்பு
64 kg
தெரியவில்லை
BE (EEE)
விளையன் குலம்
பொன் காளியம்மன் சிவகிரி
சந்
கேது
சூரிய புத சுக் சனி
ராசி
செவ்
மாந்
ராகு
குரு
லக்
குரு லக்
கேது
அம்சம்
செவ்
புத சுக்
ராகு மாந்
சனி
சூரிய
சந்
தங்கை 1
27000
தொழில்விபரம்: TNEB
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு, வயக்காடு 1 ஏக்கர் , LBP 1 ஏக்கர்
எதிர்பார்ப்பு : அரசு வேலை.. தனியார் வேலை.. சொந்த தொழில்... எதுவாக இருந்தாலும் சரி.. சொந்த வீடு.. நல்ல குடும்பம்.. ஜாதகம் பொருத்தம் வந்தால் பார்க்கலாம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-11 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img