2924
சதீஷ்குமார் (வெளிநாடு)
17 12 1988
10 47 PM
சனி
Karur
சிம்மம்
மீனம்-ரேவதி
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.4in-162cm
மாநிறம்
60 kg
BA,MS
கண்ணந்தை குலம்
மணலூர் செல்லாண்டி அம்மன்
சந் செவ்
குரு
ராகு
ராசி
கேது லக் மாந்
சூரிய புத சனி
சுக்
சூரிய
குரு ராகு
அம்சம்
புத லக் சனி
சந்
சுக் கேது
செவ்
மாந்
சகோதரி 1
9 லட்சம்
தொழில்விபரம்: பார்மசி மேனேஜர் (Amazon USA)
சொத்துக்கள் : நேரில் *பெற்றோர் தொடர்பு எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது*
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல படித்த பெண் அமெரிக்காவில் செட்டிலாக விருப்பமுள்ள வரன் ( தொடர்புக்கு பெற்றோர் +1 423 999 9797, 9787620444 )
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-09 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img