2923
சித்தார்த் VIP
18 7 1990
1 11 AM
புதன்
Coimbatore
மேஷம்
ரிஷபம்-கார்த்திகை
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.11in-180cm
சிவப்பு
95 kg
A1+
BBA
முழுக்காதன் குலம்
காடேஸ்வரர்
செவ் லக்
சந்
சுக் குரு
ராசி
சூரிய புத கேது
ராகு மாந்
சனி
மாந் ராகு
செவ் குரு
அம்சம்
சூரிய
சந்
புத சனி
சுக் கேது
லக்
தங்கை 1
5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: இருசக்கர வாகனம் டீலர்ஷிப்
சொத்துக்கள் : இடம் 10 ஏக்கர்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-07 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img