2919
அகல்யா (மருத்துவர்)
15 8 1998
11 41 AM
சனி
Karur
துலாம்
ரிஷபம்-கார்த்திகை
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.8in-172cm
சிவப்பு
55 kg
தெரியவில்லை
MBBS
செல்லன் குலம்
ஸ்ரீ அத்தாயம்மன் இலுப்புலி
குரு
சனி
சந்
கேது
ராசி
சூரிய செவ் சுக் புத
ராகு
லக்
லக் சூரிய
சனி ராகு
சந் புத
அம்சம்
செவ் குரு
கேது
சுக்
அக்கா 1 சுபம்
தொழில்விபரம்: .
சொத்துக்கள் : 2 சொந்த வீடு 6 பிளாட் மொத்த மதிப்பு 5 லிருந்து 6 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : பி ஜி படிப்பவர் அல்லது பிஜி படிப்பு முடித்தவர்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-05 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img