2740
நவீன்குமார்
1 7 1991
12 04 AM
திங்கள்
Coimbatore
மீனம்
மகரம்-அவிட்டம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
BE.,MBA.,
முத்தன் குலம்
லக்
சூரிய கேது
ராசி
புத குரு சுக் செவ்
சந் சனி(வ)
ராகு
சுக் செவ்
சனி(வ)
கேது
சூரிய
அம்சம்
புத
குரு
சந்
ராகு
லக்
தம்பி 1
50000
தொழில்விபரம்: தனியார் கோயம்புத்தூர்
சொத்துக்கள் : நல்ல வசதி, வாடகை வரவு 4 லட்சம், பூமி உண்டு ,30 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம் , சம வசதி
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-31 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img