2738
அங்காளீஸ்வரி (மறுமணம்)
13 3 1985
11 15 AM
புதன்
Udumalaipattai
ரிஷபம்
விருச்சிகம்-கேட்டை
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
மறுமணம்
5ft.4in-162cm
மாநிறம்
60 kg
தெரியவில்லை
B.Com
பில்லன் குலம்
அழகு நாச்சியம்மன் வள்ளியரச்சல்.
சுக் புத
செவ் ராகு
லக்
சூரிய
ராசி
குரு
சந் சனி(வ)
கேது
சுக்
செவ் குரு
லக் கேது சூரிய
அம்சம்
சந்
சனி(வ)
ராகு
புத
தம்பி 1 சுபம்
இல்லை
தொழில்விபரம்: தந்தை விவசாயம்
சொத்துக்கள் : தோப்பு 6 ஏக்கர் மற்றும் வீடு
எதிர்பார்ப்பு : விவசாயம் அல்லது நல்ல வேலை பூமி தேவை 37 To 41 வயதுக்குள் உடுமலைப்பேட்டை பல்லடம் 30 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் மட்டும்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-31 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img