2736
இந்துமதி (மருத்துவர்)
30 10 1993
4 56 PM
சனி
Erode
மீனம்
மேசம்-அஸ்வினி
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
50 kg
A1+
MBBS,MD(Anesthesia)
கூறை குலம்
அத்தனூர் அம்மன் படைவீடு சந்நியாசிப்பட்டி அருகில்
லக்
சந்
கேது
ராசி
சனி
ராகு மாந்
புத(வ) குரு சூரிய செவ்
சுக்
லக்
கேது
செவ் புத(வ)
சூரிய
அம்சம்
சந்
சுக் மாந்
குரு
ராகு
சனி
அக்கா 1 சுபம்
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர்
பொருந்தாத நட்சத்திரம் திருவாதிரை ஆயில்யம் மகம் அஸ்தம் சித்திரை கேட்டை மூலம் அவிட்டம் ரேவதி
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-30 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img