2731
வினோத் ( வெளிநாடு )
26 11 1988
6 13 AM
சனி
Salem
விருச்சிகம்
மிதுனம்-திருவாதிரை
பாதம் 3
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
6ft-182cm
மாநிறம்
78 kg
O+
BE MS MBA ( UK )
மணியன்
இடையார் ராசா கோவில்
செவ்
குரு(வ)
சந்
ராகு
ராசி
கேது
சனி
லக் புத சூரிய
சுக்
மாந்
குரு(வ)
சனி
ராகு
அம்சம்
சந் மாந்
கேது
சுக்
லக்
செவ் சூரிய
லக் புத
ஜாதகர் மட்டும்
3 லட்சம்
தொழில்விபரம்: மார்கெட்டிங் அசோஸ்யேட் மற்றும் சொந்த சூப்பர் மார்க்கெட் (UK )
சொத்துக்கள் : சுமார் 2.5 கோடி மேலும் விபரங்களுக்கு அப்பா செல் 7010791432
எதிர்பார்ப்பு :
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-27 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img