2730
கவுசிகா VIP ( வெளிநாடு சம்மதம் )
15 9 1997
1 50 PM
திங்கள்
Erode
தனுசு
கும்பம்-சதயம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
சிவப்பு
தெரியவில்லை
B+
ECE
செம்பன் குலம்
கரியகாளியம்மன் பெரியமணலி
சனி(வ)
சந் கேது
ராசி
குரு(வ) மாந்
சூரிய புத ராகு
லக்
சுக் செவ்
மாந்
கேது
குரு(வ) செவ்
சனி(வ)
அம்சம்
புத
சுக்
சந் சூரிய
ராகு
லக்
தம்பி 1
75000
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர் கம்பெனி பங்குதாரர் கோவை
சொத்துக்கள் : கோவையில் வாடகை 1.5 லட்சம் திருச்சங்கோடு பூமி 10 ஏக்கர் மற்றவை நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : Good family with equal background
பொருந்தும் நட்சத்திரம் Asuvani, barani, mirugasirisam, punarpoosam, chithira, anusham, pooradam, uthiradam, avitam, pooratathi, rayvathi, uthiratathi
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-27 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img