2727
நிர்மல் ஆதித்யப் ப்ரியன் (வெளிநாடு)
20 12 1995
4 13 PM
புதன்
Erode
ரிஷபம்
விருச்சிகம்-அனுசம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.8in-172cm
சிவப்பு
60 kg
B+
B.E(Mechanical),MS U.S.A
செம்பன் குலம்
ஸ்ரீ கரிய காளியம்மன் பரஞ்சேரி
கேது
லக்
சனி மாந்
ராசி
சுக்
புத சூரிய செவ் குரு
சந்
ராகு
கேது லக்
குரு
சூரிய சனி
மாந்
சுக்
அம்சம்
சந் செவ்
புத ராகு
ஜாதகர் மட்டும்
4.15 லட்சம்
தொழில்விபரம்: மேனுஃபாக்சரிங் இன்ஜினியர் ( U.S.A )
சொத்துக்கள் : சொத்து மதிப்பு 4 கோடி மற்றவை நேரில் தொடர்புக்கு 7395882117 ஜாதகம் பார்ப்பது பெண் வீட்டார் விருப்பம்
எதிர்பார்ப்பு : BE,MBBS,M.pharm,Bio tech, USA ல் இருப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை
பொருந்தும் நட்சத்திரம் ஜாதகம் பார்ப்பது பெண் வீட்டார் விருப்பம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-25 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img