2726
கோவிந்தராஜ் ( அரசு வேலை )
1 3 1996
12 14 PM
வெள்ளி
Coimbatore
ரிஷபம்
கடகம்-புனர்பூசம்
பாதம் 4
லேட்
உண்டு
நிர்வாகி
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
மாநிறம்
70 kg
தெரியவில்லை
B.E
காடை குலம்
ஸ்ரீ பெரியநாயகி அம்மன் கோவில்
சனி மாந் கேது
சுக்
லக்
சூரிய செவ்
ராசி
சந்
புத
குரு
ராகு
சூரிய செவ் மாந்
சுக்
லக்
கேது
அம்சம்
சந் சனி
புத ராகு
குரு
ஜாதகர் மட்டும்
70000
தொழில்விபரம்: அரசு வேலை
சொத்துக்கள் : பூமி 11 ஏக்கர் மற்றவை நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : தகுதியான குடும்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-25 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img