2686
ரசிகாதேவி ( மருத்துவர் )
26 11 1997
3 45 PM
புதன்
Namakkal
மேஷம்
கன்னி-சித்திரை
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
சிவப்பு
65 kg
O+
MBBS
பண்ணை குலம்
எட்டுக்கை அம்மன் கீரம்பூர்
சனி
லக்
கேது
ராசி
குரு
ராகு
சுக் செவ் புத
சூரிய
சந்
புத கேது
லக்
அம்சம்
குரு
சனி
சுக் மாந்
ராகு சூரிய
சந் செவ்
தம்பி 1
தொழில்விபரம்: MBBS முடித்து NEET Pg க்கு தயாராகிறார்
சொத்துக்கள் : 2 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர் வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-25 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img