2685
சந்துரு ( வெளிநாடு ) ( மறுமணம் )
13 9 1990
8 28 PM
வியாழன்
Gobichettipalayam
மேஷம்
மிதுனம்-திருவாதிரை
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
மறுமணம்
6ft-182cm
சிவப்பு
72 kg
B+
B. E., M. S (USA)
காடை குலம்
ஸ்ரீ செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர்
லக்
செவ்
சந்
ராசி
மாந் குரு கேது
ராகு
சுக் சூரிய புத
சனி
சந்
செவ் ராகு
லக்
அம்சம்
சுக்
சூரிய
சனி
மாந் குரு கேது
புத
ஜாதகர் மட்டும்
9 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர் அமெரிக்கா
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 8 ஏக்கர் வாடகை.36000 தந்தை பென்ஷன் மாதம் ரூ 85000 ( ஜாதகம் பார்ப்பது பெண் வீட்டார் விருப்பம் )
எதிர்பார்ப்பு : அமெரிக்கா அல்லது கனடாவில் பணிபுரியும் பெண். முன்னுரிமை அல்லது இங்கு படித்து பணிபுரியும் பெண் அமெரிக்கா செல்ல சம்மதமுள்ள முதல் மணம் அல்லது மறுமணம். (குழந்தை இல்லாமல் )
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-25 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img