2683
விஜயகுமார்
3 6 1995
5 21 PM
சனி
Palladam
விருச்சிகம்
கடகம்-பூசம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
6ft-182cm
மாநிறம்
70 kg
B+
B.E Mechanical Engineering
காடை குலம்
செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர்
சனி
சுக் கேது
சூரிய புத மாந்
ராசி
சந்
செவ்
குரு லக்
ராகு
சூரிய கேது
அம்சம்
புத செவ் சனி லக்
சுக் ராகு
சந் குரு
மாந்
அக்கா 1 சுபம்
200000
தொழில்விபரம்: காலர் மிசின்
சொத்துக்கள் : பூமி 3 ஏக்கர் தோட்டம் 1 ஏக்கர் தார்சு வீடு வாடகை 70000
எதிர்பார்ப்பு : சம தகுதி... நல்ல குடும்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம் அஸ்வினி கிருத்திகை மிருகசீரிஷம் மகம் உத்திரம் அஸ்தம் ஸ்வாதி கேட்டை உத்திராடம் ரேவதி புனர்பூசம் விசாகம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-24 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img