2671
நவீன் (வெளிநாடு)
25 2 1987
12 15 AM
புதன்
Erode
விருச்சிகம்
தனுசு-உத்திராடம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
சிவப்பு
60 kg
B+
MS ( USA)
காடை குலம்
காியகாளியம்மன் மொடக்குறிச்சி
குரு ராகு
செவ்
சூரிய புத(வ)
ராசி
சுக் சந்
லக் சனி
கேது மாந்
புத(வ)
செவ் கேது
சனி மாந்
அம்சம்
சூரிய
குரு
சுக் சந் ராகு
லக்
தம்பி 1
11 லட்சம்
தொழில்விபரம்: SENIOR ASSOSIATE அமெரிக்கா
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு , கடை, குடோன்,(50,000 வாடகை) மற்றும் சைட் டுகள் 25000 சதுரஅடி
எதிர்பார்ப்பு : ANY DEGREE B.E., M.S., MBBS, BDS
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-18 00:00:00, Print Date: 01-07-2022 img