2668
கோகுல் VIP
8 3 1997
7 42 PM
சனி
Coimbatore
கன்னி
கும்பம்-சதயம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.11in-180cm
சிவப்பு
75 kg
O+
BBM
அந்துவன் குலம்
செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர்
சனி கேது
சந் சூரிய புத சுக்
ராசி
குரு
மாந்
செவ் ராகு லக்
சுக் சந்
புத லக்
சூரிய
குரு
செவ் ராகு
அம்சம்
கேது
மாந்
சனி
ஜாதகர் மட்டும்
4 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சொந்த தொழில் மற்றவை நேரில்
சொத்துக்கள் : பங்களா வீடு 5000 ச.அடி தோட்டம் 9 ஏக்கர் சொந்த கம்பெனி 3 அடுக்கு கம்பெனி 25000 ச.அடிசொத்து மதிப்பு 20 கோடிக்கு மேல்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல தகுதியான வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம் அசுவதி பரணி கார்த்திகை மிருகசீரிடம் புனர்பூசம் பூசம் மகம் பூரம் உத்திரம் அனுஷம் கேட்டை பூராடம் உத்திராடம் உத்திரட்டாதி ரேவதி 7,8 ராகு-கேது வேண்டும் செவ்வாய் கூடாது
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-13 00:00:00, Print Date: 01-07-2022 img