2666
ஷர்மிளா (மருத்துவர்)
18 12 1992
5 40 PM
வெள்ளி
Salem
மிதுனம்
கன்னி-சித்திரை
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.1in-155cm
மாநிறம்
53 kg
B+
MBBS
கண்ணந்தை குலம்
நாச்சிமுத்து நாட்ராயன் சென்னிமலை
கேது
லக்
ராசி
செவ்(வ)
சுக் சனி
சூரிய
ராகு புத
குரு சந்
ராகு
சூரிய
குரு சுக்
அம்சம்
செவ்(வ) சனி
சந்
புத
லக்
கேது
தம்பி 1
75000
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : சைட் இடங்கள் தார்சு வீடு ( செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர், சுயதொழில் அல்லது இன்ஜினியர் நல்ல குடும்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-13 00:00:00, Print Date: 01-07-2022 img