2665
ஹரிணி
19 9 1995
7 30 AM
செவ்வாய்
Gobicettipayalam
கன்னி
மிதுனம்-புனர்பூசம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft-152cm
சிவப்பு
53 kg
O+
MBA HR
ஓதாலன் குலம்
கரியகாளி அம்மன் பரஞ்சேர்வழி
கேது
சந்
சனி
ராசி
மாந்
குரு
செவ் ராகு
சுக் சூரிய புத லக்
சுக்
சந் கேது
சனி
செவ்
அம்சம்
லக்
சூரிய
புத மாந்
குரு ராகு
தம்பி 1
100000
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர் பெங்களுர்
சொத்துக்கள் : பூமி 8.5 ஏக்கர் ( ராகு கேதும் பொருந்தும் )
எதிர்பார்ப்பு : சாப்ட்வேர் அல்லது சொந்த தொழில் திருப்பூர் பகுதி முன்னுரிமை
பொருந்தாத நட்சத்திரம் கிருத்திகை ஆயில்யம் பூரம் உத்திரம் விசாகம் தவிர மற்றவை பார்க்கலாம்
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம் ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-11 00:00:00, Print Date: 01-07-2022 img