2664
மீரா (பல் மருத்துவர்)
12 9 1996
11 55 AM
வியாழன்
Salem
விருச்சிகம்
சிம்மம்-பூரம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
சிவப்பு
60 kg
தெரியவில்லை
BDS
விளையன் குலம்
காக்காவேரி அண்ணமார்
கேது சனி(வ)
ராசி
செவ் சுக்
சூரிய சந்
குரு
லக் மாந்
புத(வ) ராகு
ராகு
புத(வ)
அம்சம்
மாந்
குரு
லக்
கேது சூரிய
சுக் சனி(வ)
செவ் சந்
அண்ணன் 1
தொழில்விபரம்: பல் மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : நேரில் தொடர்புக்கு 9443124333
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர் அல்லது சுய தொழில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம் அஸ்வினி கிருத்திகை திருவாதிரை மகம் உத்திரம் உத்திராடம் அவிட்டம் சதயம் புரட்டாதி
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-10 00:00:00, Print Date: 01-07-2022 img