2663
பாபுலக்ஷ்மன் (மருத்துவர்) VVIP
16 3 1983
10 59 PM
செவ்வாய்
Coimbatore
மேஷம்
விருச்சிகம்-அனுசம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
மாநிறம்
70 kg
தெரியவில்லை
M.D (Russia)
முத்தன் குலம்
முத்தூர் செல்லியாண்டி அம்மன்
லக்
ராகு
ராசி
சூரிய செவ்
மாந்
புத சுக்
சந் குரு கேது
சனி
சூரிய கேது
மாந்
அம்சம்
சுக்
லக்
புத
சந் சனி
செவ் குரு ராகு
சகோதரர் 1
1 லட்சம்
தொழில்விபரம்: அரசு மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : சொத்து மதிப்பு 50 கோடி மற்றவை நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர்
பொருந்தாத நட்சத்திரம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி பூசம் பூரம் பரணி பூராடம் தவிர மற்றவை பொருந்தும்
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-07 00:00:00, Print Date: 01-07-2022 img