2660
பிரபு
25 7 1992
11 05 AM
சனி
DINDIGUL
கன்னி
ரிஷபம்-கார்த்திகை
பாதம் 4
லேட்
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
மாநிறம்
74 kg
தெரியவில்லை
BE PRODUCTION ENGINEERING
பூசன் குலம்
VANJIAMMAN TEMPLE MULANUR
சந் செவ்
கேது
ராசி
சூரிய புத சுக்
சனி
குரு
ராகு
லக்
சந்
ராகு
செவ்
அம்சம்
சனி லக்
புத சுக்
கேது
குரு
சூரிய
தம்பி 1
1.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: FURNITURE MANUFACTURING AND WHOLESALE HAVING 2 RETAIL SHOWROOM
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு கோவை
எதிர்பார்ப்பு : அன்பான வாழ்கை துணை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் சுத்தம் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-05 00:00:00, Print Date: 01-07-2022 img