2659
ரிஷிகேஷ் கௌதம் (மருத்துவர்) VVIP
29 2 1996
3 10 PM
வியாழன்
Dindigul
கடகம்
மிதுனம்-புனர்பூசம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
மாநிறம்
70 kg
தெரியவில்லை
MBBS,M.S(General surgery) 3rd year
பெருங்குடி குலம்
ரத்தின மூர்த்தி
சுக் சனி கேது
மாந்
சந்
சூரிய செவ்
ராசி
லக்
புத
குரு
ராகு
சுக் செவ்
சந்
சூரிய கேது
அம்சம்
சனி லக்
புத ராகு
மாந்
குரு
ஜாதகர் மட்டும்
5 லட்சம்( பெற்றோர் வருமானம்)
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : 25 கோடி விபரம் நேரில் ( சுத்த ஜாதகம் பரிகார செவ்வாய் பரிகார ராகு கேது பொருந்தும் )
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர்( post graduate) திருப்பூர் கோவை ஈரோடு பொள்ளாச்சி கரூர் நாமக்கல் பகுதி மட்டும்
பொருந்தும் நட்சத்திரம் சுத்த ஜாதகம் பரிகார செவ்வாய் பரிகார ராகு கேது பொருந்தும்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-04 00:00:00, Print Date: 01-07-2022 img