2658
அஸ்வதி VIP
25 3 2000
2 19 PM
சனி
Coimbatore
கடகம்
விருச்சிகம்-அனுசம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
சிவப்பு
49 kg
B+
BE Computer Engineering
முழுக்காதன் குலம்
Kadaieswarar
சூரிய
செவ் குரு சனி மாந்
புத சுக்
ராசி
ராகு லக்
கேது
சந்
கேது
சுக்
செவ் மாந்
புத
அம்சம்
குரு
சந் சனி லக் சூரிய
ராகு
ஒரு தங்கை
30000
தொழில்விபரம்: Mindtree
சொத்துக்கள் : TIRUPUR
எதிர்பார்ப்பு : Business/ Employed
பொருந்தும் நட்சத்திரம் கிருத்திகை ரோஹினி மிருகசீரிடம் புனர்பூசம் ஆயில்யம் மகம் உத்திரம் அஸ்தம் சுவாதி சதயம் ரேவதி
ராகு கேது ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-03 00:00:00, Print Date: 01-07-2022 img