2640
கௌதமன் (வெளிநாடு)
28 7 1991
1 30 AM
ஞாயிறு
Coimbatore
ரிஷபம்
மகரம்-திருவோணம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
6ft-182cm
சிவப்பு
60 kg
B+
M.I.S AUSTRALIA
முழுக்காதன் குலம்
காடையீஸ்வரர் காடையூர்
30 years, 9 months
மாந்
லக்
கேது
ராசி
சூரிய குரு
சந் சனி
செவ் புத சுக்
ராகு
சனி
கேது
புத
லக் குரு
அம்சம்
சந் சுக்
செவ்
ராகு
சூரிய
மாந்
.ஜாதகர் மட்டும்
300000
தொழில்விபரம்: சைட் மேனேஜர் மெல்பேர்ன் ஆஸ்திரேலியா
சொத்துக்கள் : சைட் பூமி 1 ஏக்கர் , தார்ச் வீடு 3000sq.ft
எதிர்பார்ப்பு : வெளிநாடு செல்ல சம்மதமுள்ள பெண் ( ராகு கேது ஜாதகமும் பொருந்தும் )
பொருந்தாத நட்சத்திரம் அஸ்தம் திருவாதிரை சுவாதி ரோகிணி ஆயில்யம் புணர் பூசம் தவிர மற்றவை பார்க்கலாம்.
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-05-12 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img