2637
பிரியங்கா (மருத்துவர்)
3 6 1995
1 05 PM
சனி
Tiruppur
சிம்மம்
கடகம்-பூசம்
பாதம் 3
லேட்
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
தெரியவில்லை
O+
BDS
மாட குலம்
Veera Kumar Kovil,Vellakovil
26 years, 11 months
சனி
சுக் கேது
சூரிய புத
மாந்
ராசி
சந்
செவ் லக்
குரு
ராகு
சூரிய கேது
அம்சம்
செவ் புத சனி
லக் ராகு சுக்
குரு
சந் மாந்
ஜாதகர் மட்டும்
தொழில்விபரம்: Preparing for pg
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு ,தோப்பு- 5 ஏக்கர், பூமி -1 தொடர்புக்கு 6374641876
எதிர்பார்ப்பு : சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நல்ல குடும்பம் அரசு வேலை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-05-11 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img