2636
திவ்யா
21 5 1996
10 40 AM
புதன்
Coimbatore
துலாம்
துலாம்-விசாகம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
52 kg
B+
B.com,M.A, media and communication
பவழ குலம்
Maruthakaliyamman
25 years, 11 months,
சனி கேது
சுக் செவ்
ராசி
சூரிய
குரு
லக் சந்
புத ராகு
சுக்
சந்
சூரிய செவ் ராகு
அம்சம்
லக் புத
குரு
கேது
சனி
அண்ணன் 1
50000
தொழில்விபரம்: Digital marketing and social media
சொத்துக்கள் : நேரில் தொடர்புக்கு 9655245666
எதிர்பார்ப்பு : Business, educated and good family
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-05-11 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img