2633
பிரதீபா (VIP)
31 3 1999
11 34 AM
புதன்
Pollachi
மிதுனம்
கன்னி-உத்திரம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
சிவப்பு
60 kg
O+
BSc in costume and fashion design
எண்ணை குலம்
sri kariya kaaliyamman, pottikkaam palayam, dharaspatti
23 years, 1 months
சூரிய குரு
சுக் சனி
லக் மாந்
புத
ராசி
ராகு
கேது
செவ்
சந்
சந் செவ்
புத சனி
ராகு மாந்
அம்சம்
கேது
குரு லக்
சூரிய
சுக்
அண்ணன் 1
தொழில்விபரம்: nil
சொத்துக்கள் : 25 ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு
எதிர்பார்ப்பு : வேலை தொழில் விவசாயம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-05-02 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img