2631
சுமந்த் VVIP ( மருத்துவர் )
28 12 1993
3 28 AM
செவ்வாய்
Chennai
விருச்சிகம்
ரிஷபம்-மிருகசீரிடம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
6ft.2in-187cm
மாநிறம்
93 kg
B+
MS general surgery
மணியன்
நாவலடியன் கோயில் மோகனூர்
28 years, 4 months,
சந் கேது
சனி
ராசி
மாந்
சூரிய புத சுக் செவ்
ராகு லக்
குரு
கேது
புத சுக்
குரு
அம்சம்
சூரிய செவ் லக்
மாந்
சனி
சந் ராகு
தம்பி 1
In person
தொழில்விபரம்: MS general surgery preparing
சொத்துக்கள் : In person ( ஜாதகர் உயரம் 6.2 )
எதிர்பார்ப்பு : Tall doctor girl with or without pg from good family
பொருந்தும் நட்சத்திரம் In person
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம் ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம் ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-29 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img