2628
பிரியதர்ஷினி ( மருத்துவர் )
26 8 1996
5 44 PM
திங்கள்
Gobi
மகரம்
மகரம்-உத்திராடம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.1in-155cm
மாநிறம்
55 kg
MBBS
பெருங்குடி குலம்
கரிச்சி குமாரசாமி சித்தோடு
25 years, 8 months,
கேது சனி(வ)
செவ் சுக்
ராசி
லக் சந்
சூரிய
குரு(வ) மாந்
புத ராகு
சந்
சுக் ராகு
சூரிய செவ்
புத
அம்சம்
குரு(வ)
கேது
சனி(வ) மாந்
லக்
தங்கை 1
தொழில்விபரம்: PG க்கு படித்துக்கொண்டிருக்கிறார்
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 5 ஏக்கர் சைட் 1 ஏக்கர் தொடர்புக்கு அப்பா சண்முகசுந்தரம் 9597055666
எதிர்பார்ப்பு : டாக்டர் வரன் மட்டும்
பொருந்தாத நட்சத்திரம் புணர்பூசம் விசாகம் சித்திரை பூரட்டாதி அவிட்டம் மற்றும் சிம்மம் மிதுனம் ராசி ஆகியவை தவிர்க்கவும்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-26 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img