2627
பார்க்கவி
27 7 2000
8 27 AM
வியாழன்
Pollachi
சிம்மம்
ரிஷபம்-ரோகிணி
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
சிவப்பு
55 kg
O+
Bsc.Maths
பவழ குலம்
அங்கிதொழுவு காளியம்மன்
21 years, 8 months
சந் குரு சனி
புத
ராசி
சூரிய செவ் சுக் ராகு
கேது
லக்
மாந்
புத குரு
சந்
மாந்
சனி
அம்சம்
செவ் ராகு லக்
சுக் கேது
சூரிய
ஜாதகர் மட்டும்
தொழில்விபரம்: வீட்டில் உள்ளார்
சொத்துக்கள் : 6 ஏக்கர் தென்னை விவசாயம்
எதிர்பார்ப்பு : வேலை மற்றும் விவசாயம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம் பரணி அசுவினி புனர்பூசம் சித்திரை அனுஷம் விசாகம் கேட்டை பூராடம் அவிட்டம் புரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி
சுத்த ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-26 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img