2625
கஸ்தூரி (VIP)
18 2 1996
10 44 PM
ஞாயிறு
Erode
துலாம்
கும்பம்-அவிட்டம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.2in-157cm
சிவப்பு
46 kg
B+
B.Tech( Bio Tech)
மணியன்
26 years, 2 months
சுக் சனி கேது
சூரிய சந் செவ்
ராசி
புத
குரு
லக் மாந்
ராகு
புத
கேது
அம்சம்
சனி
லக்
குரு ராகு
சுக் செவ் மாந்
சூரிய
சந்
அண்ணன் 1 சுபம்
தொழில்விபரம்: படித்துக்கொண்டிருக்கிறார்
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு கம்பெனி தென்னந்தோப்பு மற்றும் நிலம்
எதிர்பார்ப்பு : சமதகுதி
பொருந்தாத நட்சத்திரம் அவிட்டம் மிருகசிரிசம் சித்திரை பரணி ரேவதி தவிர மற்ற ஜாதகம் பொருந்தும்.
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-22 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img