2622
நதியா (மருத்துவர்)
22 12 1997
2 01 PM
திங்கள்
Coimbatore
மேஷம்
கன்னி-அஸ்தம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
சிவப்பு
66 kg
O+
M.B.B.S
செம்பன் குலம்
கரியகாளியம்மன் பரஞ்சேர்வழி
24 years, 3 months,
சனி
லக்
கேது
ராசி
செவ் குரு சுக்
ராகு
சூரிய
புத
சந்
செவ் சுக்
சந் கேது
லக்
சூரிய
புத
அம்சம்
குரு
சனி
ராகு
தங்கை 1
40000
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : பூமி 2 ஏக்கர் சைட் 10 சென்ட் தார்சு வீடு இம்போர்ட் நிட்டிங் 40
எதிர்பார்ப்பு : டாக்டர் வரன் மட்டும்
பொருந்தும் நட்சத்திரம் கிருத்திகை மிருகசிரிடம் புனர்பூசம் மகம் பூரம் உத்திரம் விசாகம் அனுஷம் கேட்டை உத்திராடம் அவிட்டம் பூரட்டாதி ரேவதி உத்ரட்டாதி
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-18 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img