2620
நவீன் VIP ( மருத்துவர் )
21 6 1994
8 20 AM
செவ்வாய்
Coimbatore
கடகம்
விருச்சிகம்-அனுசம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.11in-180cm
சிவப்பு
90 kg
O+
Mbbs
முத்தன் குலம்
Angaala parameshwari Amman,thoravalur
27 years, 10 months,
செவ் கேது
சூரிய புத
சனி
ராசி
சுக் லக்
சந்
ராகு
மாந்
சனி
ராகு
அம்சம்
புத குரு
சந் மாந்
செவ் கேது
சூரிய
சுக்
லக்
தங்கை 1
70000
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : பாக்கு தோப்பு 4 ஏக்கர் சைட்பூமி 1 ஏக்கர் குடோன் மற்றும் அலுவலக கட்டிடம் வாடகை 3.5 லட்சம் ( கொங்கு பாளவெள்ளாளர் கவச குலம் )
எதிர்பார்ப்பு : டாக்டர் வரன் சமதகுதி
பொருந்தாத நட்சத்திரம் பூசம் அனுசம் உத்திரட்டாதி பரணி பூராடம் மிருகசிரிசம் சித்திரை அவிட்டம் சுவாதி அஸ்தம் தவிர்க்கவும்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-21 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img