2619
மதிவாணன் ( VVIP )
2 9 1997
2 45 AM
செவ்வாய்
Coimbatore
மிதுனம்
சிம்மம்-பூரம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
6ft-182cm
மாநிறம்
90 kg
B+
BE Mechanical engineering
கண்ணன் குலம்
பகவதி அம்மன்
24 years, 7 months,
சனி(வ)
மாந்
லக்
கேது
ராசி
குரு(வ)
சூரிய சந் புத(வ) ராகு
செவ்
சுக்
செவ்
லக் கேது
மாந்
சனி(வ)
அம்சம்
புத(வ) குரு(வ)
சூரிய சந் சுக்
ராகு
தங்கை 1 (MBBS- 4th year)
20 லட்சம்
தொழில்விபரம்: கியர்பாக்ஸ் உற்பத்தி நிறுவனம்.
சொத்துக்கள் : சுமார் 100 கோடி விபரம் நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : சம நிலையான நல்ல குடும்பம், (BCOM or mechanical),
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-15 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img