2618
நர்மதா ( VIP )
21 4 2000
10 55 PM
வெள்ளி
Coimbatore
தனுசு
விருச்சிகம்-அனுசம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft-152cm
சிவப்பு
50 kg
B+
B.Com (CS)(CA),M.Com (CS)
செங்கண்ணன் குலம்
பகவதி அம்மன்
21 years, 11 months,
புத சுக்
சூரிய செவ் குரு சனி
ராசி
ராகு
கேது மாந்
லக்
சந்
லக் சூரிய மாந்
சுக் கேது
அம்சம்
புத
ராகு
செவ்
சனி
சந் குரு
தங்கை 1
தொழில்விபரம்: படித்துக்கொண்டுள்ளார்
சொத்துக்கள் : ஊட்டியில் 4 ஏக்கர் அவினாசியில் 2 ஏக்கர்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம் நல்ல வேலை அல்லது சொந்த தொழில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-15 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img