2617
சௌபர்ணிகா ( வெளிநாடு சம்மதம் )
11 10 1992
3 36 PM
ஞாயிறு
Pollachi
கும்பம்
மீனம்-ரேவதி
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
60 kg
தெரியவில்லை
M.Tech
பொன்னர் குலம்
திரு நீலகண்டி அம்மன்
29 years, 6 months
சந்
செவ் கேது
லக் மாந்
ராசி
சனி
ராகு
புத சுக்
சூரிய குரு
செவ் ராகு
சுக்
சனி மாந்
குரு
அம்சம்
சந் புத லக்
சூரிய
கேது
தங்கை 1
1.25 லட்சம்
தொழில்விபரம்: .சாப்ட்வேர் பெங்களுர்
சொத்துக்கள் : 8 ஏக்கர் தோப்பு
எதிர்பார்ப்பு : சாப்ட்வேர் அல்லது சொந்த தொழில் நல்ல குடும்பம் சமதகுதி
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-15 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img