2360
வினோதினி ( அரசு வேலை )
8 9 1993
6 40 PM
புதன்
Palani
கும்பம்
ரிஷபம்-ரோகிணி
பாதம் 2
லேட்
லேட்
குடும்பத்தினர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.8in-172cm
மாநிறம்
55 kg
B+
B Tech ( IT)
தேவேந்திரன் குலம்
முத்துசாமி கரிய காளியம்மன்
28 years, 0 months,
சந் கேது
சனி(வ) லக்
ராசி
மாந் சுக்
சூரிய
ராகு
புத குரு செவ்
மாந்
சந் கேது
லக்
அம்சம்
குரு
புத சுக்
செவ்
ராகு
சனி சூரிய
அண்ணன் 1 சொந்த தொழில் திருப்பூர்
40000
தொழில்விபரம்: அஞ்சல் அலுவலகம் சென்னை
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு மட்டும். ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகமும் பொருந்தும் )
எதிர்பார்ப்பு : அரசு பணி அல்லது சொந்த தொழில் திருப்பூர் அல்லது திண்டுக்கல் முன்னுரிமை ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகமும் பொருந்தும் )
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-24 00:00:00, Print Date: 25-10-2021 img