2358
நிவேதா
4 4 2001
10 27 AM
புதன்
Pollachi
கடகம்
கடகம்-ஆயில்யம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft-152cm
நல்ல சிவப்பு
49 kg
B+
Mcom
ஆந்தை குலம்
திருநீலகண்டியம்மன்
20 years, 5 months,
சூரிய புத சுக்
குரு சனி லக்
ராகு
ராசி
சந்
கேது
செவ்
சந் செவ் புத
குரு
சனி
அம்சம்
புத
சூரிய
லக்
சுக்
கேது
அக்கா 1 சுபம்
தொழில்விபரம்: படித்துக்கொண்டிருக்கிறார்
சொத்துக்கள் : தோப்பு 9 ஏக்கர் 5 portion appartment-1, மற்றும் வீடு 2500sq சைட்பூமி 1 ஏக்கர் தொடர்புக்கு அம்மா கவிதா செல் 8778490717 prepaid number ( சுத்த ஜாதகமும் பொருந்தும் )
எதிர்பார்ப்பு : சொந்த தொழில் அல்லது நல்ல வேலை சம தகுதி கோவை திருப்பூர் காங்கயம் பல்லடம் பொள்ளாச்சி உடுமலை பகுதி மட்டும் ( சுத்த ஜாதகமும் பொருந்தும் )
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-22 00:00:00, Print Date: 25-10-2021 img