2355
சாருமதி ( VIP )
1 11 1994
12 25 PM
செவ்வாய்
Udumalaipettai
மகரம்
கன்னி-அஸ்தம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft-152cm
சிவப்பு
59 kg
ME CS
பவழ குலம்
கண்டியம்மன் துர்க்கயைம்மன்
26 years, 10 months,
கேது
சனி(வ)
ராசி
செவ்
மாந் லக்
சூரிய குரு சுக்(வ) ராகு
புத சந்
சுக்
சந் ராகு லக்
குரு
சூரிய
அம்சம்
செவ் சனி
கேது
புத மாந்
ஜாதகர் மட்டும்
தொழில்விபரம்: வீட்டில் உள்ளார்
சொத்துக்கள் : பூமி 10 ஏக்கர் மற்ற விபரம் நேரில் ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம் நல்ல வேலை பூமி தேவை உடுமலை தாராபுரம் பொள்ளாச்சி பல்லடம் பகுதி ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
பொருந்தும் நட்சத்திரம் மிருகசிரிசம் புனர்பூசம் ( மத்திமம் ) ஆயில்யம் பூரம் உத்திரம் 2 3 4 பாதம் , விசாகம் மத்தியம் பூராடம் உத்திராடம் புரட்டாதி 4 ம்பாதம் ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-20 00:00:00, Print Date: 25-10-2021 img