2354
தனசேகர்.செ ( VIP )
14 5 1995
3 14 PM
ஞாயிறு
Coimbatore
கன்னி
துலாம்-விசாகம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
நிர்வாகி
ஆண்
முதல்மணம்
5ft-152cm
மாநிறம்
55 kg
B+
M.sc
பவழ குலம்
ஆயி அம்மன் கோவில் கோவில்பாளையம்
26 years, 4 months,
சூரிய சுக் கேது
புத
சனி
ராசி
செவ்
குரு
சந் மாந் ராகு
லக்
சந் சுக் செவ் லக்
சனி
அம்சம்
புத கேது
ராகு
சூரிய குரு
மாந்
அண்ணன் 1
3,50,000
தொழில்விபரம்: டிரேடர்ஸ் and எண்டர்பிரைசஸ்
சொத்துக்கள் : 13.5 ஏக்கர் மற்றவை நேரில் மொத்த மதிப்பு 30 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல படித்த குடும்ப பெண்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-17 00:00:00, Print Date: 25-10-2021 img