2353
நந்தகுமார் ( மருத்துவர் )
28 11 1994
6 23 PM
திங்கள்
Salem
ரிஷபம்
கன்னி-அஸ்தம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.8in-172cm
சிவப்பு
68 kg
O+
MBBS
பயிரன் குலம்
ஆனூர் அம்மன் மகுடச்சாவடி
26 years, 9 months,
கேது
லக்
மாந்
சனி
ராசி
செவ்
புத குரு சூரிய
சுக் ராகு
சந்
ராகு
சந் செவ்
மாந்
அம்சம்
லக்
சனி
குரு புத
சுக்
சூரிய
கேது
அக்கா 1 சுபம்
1 லட்சம்
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : வீடு மற்றும் தறி மற்றும் சைட் இடங்கள் மொத்த மதிப்பு 15 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : டாக்டர் பெண் ( சுத்த ஜாதகம் பொருத்தம் )
பொருந்தாத நட்சத்திரம் அஸ்தம் ரோகிணி திருவோணம் சதயம் சுவாதி திருவாதிரை விசாகம் சித்திரை ஆகிய நட்சத்திரங்கள் தவிர்க்கவும் மற்றவை பார்க்கலாம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-17 00:00:00, Print Date: 25-10-2021 img