2352
மேகலா ( மருத்துவர் )
28 8 1992
10 10 AM
வெள்ளி
Dharapuram
சிம்மம்
சிம்மம்-மகம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
குடும்பத்தினர்
பெண்
முதல்மணம்
4ft.10in-147cm
நல்ல சிவப்பு
49 kg
B+
MBBS
பெருங்குடி குலம்
Puthuvangalamman
29 years, 0 months,
செவ்
கேது
ராசி
புத
சனி
குரு சந் சூரிய
ராகு
லக்
சுக்
ராகு
சனி
புத
அம்சம்
சூரிய சந்
லக் சுக்
குரு
கேது
செவ்
தங்கை 1 பல் மருத்துவர் , தம்பி 1 (B.tech marine)
75000
தொழில்விபரம்: மருத்துவர் கோவை
சொத்துக்கள் : 2 கோடி இதர தொழில் வருமானம் உள்ளது.
எதிர்பார்ப்பு : டாக்டர் வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம் நேரில்
செவ்வாய் ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-16 00:00:00, Print Date: 25-10-2021 img