2348
பிரியங்கா G ( VIP )
13 3 1998
4 25 PM
வெள்ளி
Coimbatore
கடகம்
கன்னி-உத்திரம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
மாநிறம்
51 kg
O+
B.com (IT)..,MBA
முழுக்காதன் குலம்
23 years, 6 months,
புத செவ் சனி
மாந்
சூரிய குரு கேது
ராசி
லக்
சுக்
ராகு
சந்
லக்
சுக்
சூரிய மாந்
குரு சனி கேது
அம்சம்
சந்
ராகு
புத
செவ்
ஜாதகர் மட்டும்
தொழில்விபரம்: வீட்டில் உள்ளார்
சொத்துக்கள் : சைட் மதிப்பு பூமி 15 ஏக்கர் + 30 செட் + பங்களா வீடு (3500 sq.feet) + 5 வீடு வாடகை 75000 மொத்த மதிப்பு above 20 crore
எதிர்பார்ப்பு : சமதகுதி
பொருந்தும் நட்சத்திரம் ரோகிணி மிருகசீரிஷம் திருவாதிரை பூசம் ஆயில்யம் மகம் பூரம் அனுஷம் பூராடம் திருபுவனம் உத்திரட்டாதி ரேவதி ( லக்கினம் அல்லது சந்திரனிலிருந்து 7 அல்லது 8 ம் இடத்தில் ராகு அல்லது கேது இருக்க வேண்டும் ) சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும்
ராகு கேது ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-14 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img