2346
தரண்யா ( VVIP )
8 2 1999
4 14 AM
திங்கள்
Coimbatore
தனுசு
துலாம்-சுவாதி
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
56 kg
O+
PGDMFS
செம்பன் குலம்
ஸ்ரீ கரியகாளி அம்மன்
22 years, 7 months,
குரு
சனி
சுக்
ராசி
ராகு
சூரிய புத கேது
லக்
சந் செவ்
மாந்
சந் சுக் ராகு
சனி
அம்சம்
செவ்
லக் சூரிய குரு மாந்
புத கேது
அண்ணன் - சுபம்
தொழில்விபரம்: வீட்டில் உள்ளார்
சொத்துக்கள் : நல்ல வசதி விபரம் நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : சுய தொழில், சம தகுதி, திருப்பூர் மட்டும்.
பொருந்தும் நட்சத்திரம் கார்த்திகை பரணி மிருகசிரிசம் புனர்பூசம் 4 பூசம் உத்திரம் அனுசம் உத்திராடம்
ராகு கேது ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-13 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img