2345
சுஜித்ரா ( VIP )
16 11 1994
5 01 PM
புதன்
Salem
மேஷம்
மேசம்-அஸ்வினி
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
45 kg
O-
B.E., M.B.A
பயிரன் குலம்
Aanur amman (a) sellandi amman, koodaloor, magudanchavadi, Salem(dt)
26 years, 9 months,
சந் லக் கேது
சனி
ராசி
செவ்
மாந்
சூரிய குரு
புத சுக் ராகு
செவ்
ராகு
மாந்
புத
அம்சம்
சூரிய சந் குரு
சனி
சுக்
கேது
லக்
தம்பி 1
தொழில்விபரம்: வீட்டில் உள்ளார்
சொத்துக்கள் : Route bus - 2 Tourist bus -2 Agriculture land - 12 acres Flats
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம் சமதகுதி
பொருந்தாத நட்சத்திரம் Ashwini Magam Moolam Kettai Ayilyam Revathi
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-13 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img